Відповідно до рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.207 р. № 846/17 «Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 р. №787/17 «Про затвердження правил користування міськім електричним транспортом та впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду» наше підприємство уповноважено здійснити всі необхідні дії, спрямовані на забезпечення виготовлення та розповсюдження електронних квитків, справляння плати за проїзд, розподілу та перерахування коштів плати за проїзд перевізникам з використанням системи «Електронний квиток», зазначеної в рішенні 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 р. № 503/16.

 


Алгоритм дій для отримання та програмування електронного квитка


     Направити офіційний лист з вказівкою на необхідність заключення договору, а також вказати контактну особу та номер телефону для подальшого зв’язку.

     Після отримання пакету документів необхідно заповнити договора, специфікацію до договору купівлі-продажу та замовлення до договору програмування та направити їх (в електронному вигляді) на погодження відповідальній особі КП «Харківпасс».

       Підписати два примірники договору, погоджені додатки (специфікація та замовлення) та передати їх до КП «Харківпасс».

       Після підписання з обох сторін договорів отримати рахунки на сплату за електронні квитки та їх програмування.

       Отримати запрограмовані електронні квитки за бухгалтерською довіреністю після здійснення їх програмування.

 

Важлива інформація

Повторне програмування електронних квитків здійснюється за наявності двох документів:

 -    замовлення на програмування.

  -   акт для програмування.

Для отримання електронних квитків необхідна наявність бухгалтерської довіреності.

У разі необхідності проведення процедур, що передбачені Законом України "Про публічні закупівлі", договір укладається за переговорною процедурою закупівлі.

 


Інформація про електронний квиток


    Запрограмовані електронні квитки використовуються установою для проїзду у міському електричному транспорті (метро, трамвай, тролейбус) м. Харкова відповідно до встановлених тарифів плати за проїзд.

    Програмування електронних квитків – це забезпечення співробітників (працівників, службовців тощо) юридичних осіб платою за проїзд з постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (транзитними коштами) відповідно до діючих тарифів плати за проїзд на відповідну кількість проїздів у міському електричному транспорті (метро, трамвай, тролейбус) м. Харкова.

    Мінімальна сума коштів на яку здійснюється програмування одного електронного квитка на відповідну кількість проїздів у міському електричному транспорті (метро, трамвай, тролейбус) м. Харкова складає не менше 360,00 грн. (триста шістдесят гривень 00 коп.), а максимальна сума коштів на яку здійснюється програмування одного електронного квитка на відповідну кількість проїздів у міському електричному транспорті (метро, трамвай, тролейбус) м. Харкова складає 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 коп.).

   Поповнити грошовими коштами запрограмований електронний квиток неможливо, допускається лише безготівкова оплата за програмування здійснена від установи.

     Переглянути залишок коштів на електронному квитку можливо лише при прикладанні електронного квитка до валідатора у момент списання коштів.

     На вимогу установи надається звіт щодо проїздів за попередній місяць.    

 


 

Go to top